Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 1-20 од 14,319 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
1AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINA SRBOBRAN (08067562)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању финансијског извештаја)
2AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINA SRBOBRAN (08067562)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о покрићу губитка)
3AKCIONARSKO DRUŠTVO VOJVODINA SRBOBRAN (08067562)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Сазив седнице скупштине акционара)
4INVEST-IMPORT AD ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE, BEOGRAD (STARI GRAD) (07049528)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о одржавању седнице скупштине акционара)
5JUBMES BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) (07074433)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане ванредне Скупштине акционара ЈУБМЕС банка а.д.)
6POSLOVNI OBJEKTI-AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I ODRŽAVANJE ELEKTRO-MAŠINSKIH SISTEMA, BEOGRAD (VRAČAR) (07092806)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о раподели добити за 2018.)
7POSLOVNI OBJEKTI-AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA INŽENJERING I ODRŽAVANJE ELEKTRO-MAŠINSKIH SISTEMA, BEOGRAD (VRAČAR) (07092806)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању ФИ за 2018.)
8AD SWISSLION-MILODUH PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET KRAGUJEVAC (07148917)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању годишњег извештаја)
9AD SWISSLION-MILODUH PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET KRAGUJEVAC (07148917)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о расподели добити)
10AD SWISSLION-MILODUH PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET KRAGUJEVAC (07148917)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане скупштине акционара)
11INVEST-IMPORT AD ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE, BEOGRAD (STARI GRAD) (07049528)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о покрићу губитка)
12INVEST-IMPORT AD ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE, BEOGRAD (STARI GRAD) (07049528)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајњу консолидованих ФИ)
13INVEST-IMPORT AD ZA IZVOZ, UVOZ I INVESTICIONE RADOVE, BEOGRAD (STARI GRAD) (07049528)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајњу ФИ)
14MITEKS AD INDUSTRIJA SANITETSKOG MATERIJALA STARA MORAVICA (08040443)Годишњи извештај 2018
15MITEKS AD INDUSTRIJA SANITETSKOG MATERIJALA STARA MORAVICA (08040443)Годишњи извештај 2018
16HEMIJSKA INDUSTRIJA HIV AD VRANJE (07225229)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о расподели добити )
17HEMIJSKA INDUSTRIJA HIV AD VRANJE (07225229)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2018. годину)
18HEMIJSKA INDUSTRIJA HIV AD VRANJE (07225229)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о одржаној Скупштини акционара)
19AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU HEMPRO, BEOGRAD (STARI GRAD) (07016166)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о расподели добити односно покрићу губитка)
20AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU HEMPRO, BEOGRAD (STARI GRAD) (07016166)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању годишњег извештаја)