Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 1-20 од 12,977 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
1TRGOVINSKO PREDUZEĆE INEX-BUDUĆNOST AKCIONARSKO DRUŠTVO, POŽEGA (07190611)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (ОБАВЕШТЕНЈЕ О ЗНАЧАЈНОМ УЧЕШЋУ)
2METALAC AKCIONARSKO DRUŠTVO, GORNJI MILANOVAC (07177984)Квартални извештај - ИИ 2018
3METALAC AKCIONARSKO DRUŠTVO, GORNJI MILANOVAC (07177984)Квартални извештај - ИИ 2018
4SOJAPROTEIN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ (08114072)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Сазивање ванредне седнице скупстине акционара Сојапротеин ад Бецеј)
5AKCIONARSKO DRUŠTVO GALENIKA-FITOFARMACIJA ZA PROIZVODNJU HEMIKALIJA ZA POLJOPRIVREDU, BEOGRAD (ZEMUN) (07725531)Обавештење лица које обавља дужност руководица код издаваоца и лица која су са њим повезана о стицањима или отуђењима за сопствени рачун акција код издаваоца, као и стицањима или отуђењима и других фин. инструмената повезаних са акцијама (ИНС образац) (куповина 16.08.)
6TRGOVINSKO PREDUZEĆE INEX-BUDUĆNOST AKCIONARSKO DRUŠTVO, POŽEGA (07190611)Обавештење лица које обавља дужност руководица код издаваоца и лица која су са њим повезана о стицањима или отуђењима за сопствени рачун акција код издаваоца, као и стицањима или отуђењима и других фин. инструмената повезаних са акцијама (ИНС образац) (Образац ИНС 16.8.2018)
7TRGOVINSKO PREDUZEĆE INEX-BUDUĆNOST AKCIONARSKO DRUŠTVO, POŽEGA (07190611)Обавештење лица које обавља дужност руководица код издаваоца и лица која су са њим повезана о стицањима или отуђењима за сопствени рачун акција код издаваоца, као и стицањима или отуђењима и других фин. инструмената повезаних са акцијама (ИНС образац) (Образац ИНС 16.8.2018)
8TRGOVINSKO PREDUZEĆE INEX-BUDUĆNOST AKCIONARSKO DRUŠTVO, POŽEGA (07190611)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Образац ОЗУ 16.8.2018)
9PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKSPLOATACIJU MINERALNE VODE I PROIZVODNJU BEZALKOHOLNIH PIĆA VODA VRNJCI AD, VRNJAČKA BANJA (07177445)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Обавештење о значајним учешћима ЗААБ ГРОУП ИНЦ)
10NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD (ZVEZDARA) (07011369)Годишњи документ о објављеним информацијама издаваоца чије су хартије од вредности укључене на регулисано тржиште, односно МТП (Годишњи документ о објављеним информацијама - Никола Тесла ад Београд)
11NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD (ZVEZDARA) (07011369)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о одржаној поновљеној годишњој Скупштини акционара са припадајућим одлукама)
12AKCIONARSKO DRUŠTVO TOPOLA UNIVERZAL RÉSZVÉNYTÅRSASÅG BAČKA TOPOLA (08060665)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане ванредне седнице скупштине акционара)
13AKCIONARSKO DRUŠTVO GALENIKA-FITOFARMACIJA ZA PROIZVODNJU HEMIKALIJA ZA POLJOPRIVREDU, BEOGRAD (ZEMUN) (07725531)Обавештење лица које обавља дужност руководица код издаваоца и лица која су са њим повезана о стицањима или отуђењима за сопствени рачун акција код издаваоца, као и стицањима или отуђењима и других фин. инструмената повезаних са акцијама (ИНС образац) (куповина 15.08.)
14PUPIN TELECOM AD KOMPANIJA ZA TELEKOMUNIKACIONE SISTEME I UREĐAJE BEOGRAD (ZEMUN) (07026587)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (сазивање скупштине акционара)
15AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD (07036540)Квартални извештај - ИИ 2018
16AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD (07036540)Квартални извештај - ИИ 2018
17Energoprojekt Holding, akcionarsko društvo za holding poslovanje, Beograd (07023014)Квартални извештај - ИИ 2018
18Energoprojekt Holding, akcionarsko društvo za holding poslovanje, Beograd (07023014)Квартални извештај - ИИ 2018
19Energoprojekt Holding, akcionarsko društvo za holding poslovanje, Beograd (07023014)Квартални извештај - ИИ 2018
20Energoprojekt Holding, akcionarsko društvo za holding poslovanje, Beograd (07023014)Квартални извештај - ИИ 2018