Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 1-20 од 12,836 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
1UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE SRBIJA-TIS AD ZAJEČAR (07189451)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (одлука И позив)
2AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO MIROČ, KLADOVO (07129661)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Одлука о сазивању скупстине акционара)
3KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR) (07737068)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане ванредне седнице Скупштине Банке, 17.10.2018. године)
4UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO PREDUZEĆE SRBIJA-TIS AD ZAJEČAR (07189451)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (позив И одлука)
5MONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO (07188307)Обавештење издаваоца о промењеном броју акција са правом гласа и новом укупном броју акција са правом гласа и вредности основног капитала јавног друштва (Обавештење о промени броја кација са правом гласа и и вредности основног капитала - МПП Јединство ад Севојно)
6MONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO (07188307)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (Обавештење о зачајном учешћу - МПП Јединство ад Севојно)
7MONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO (07188307)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (Обавештење о значајном учешћу - МПП Јединство ад Севојно)
8MONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO (07188307)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Обавештење о значајном учешћу - МПП Јединство Севојно)
9AKCIONARSKO DRUŠTVO GALENIKA-FITOFARMACIJA ZA PROIZVODNJU HEMIKALIJA ZA POLJOPRIVREDU, BEOGRAD (ZEMUN) (07725531)Обавештење лица које обавља дужност руководица код издаваоца и лица која су са њим повезана о стицањима или отуђењима за сопствени рачун акција код издаваоца, као и стицањима или отуђењима и других фин. инструмената повезаних са акцијама (ИНС образац) (куповина 17.10.)
10AKCIONARSKO DRUŠTVO SLOGA INDUSTRIJA GRADJEVINSKOG MATERIJALA POBRĐE (07191448)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (ПОЗИВ ЗА СКУПСТИНУ)
11MONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO (07188307)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Обавештење о значајном учешћу)
12PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD) (07034245)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане скупштине)
13ИНТЕРШПЕД-СУБОТИЦА АД СУБОТИЦА (08220255)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за скупштину акционара)
14PROEL AD ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I ZASTUPANJA BEOGRAD-NOVI BEOGRAD (07143443)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Одлука о сазивању скупштине акционара)
15AKCIONARSKO DRUŠTVO GALENIKA-FITOFARMACIJA ZA PROIZVODNJU HEMIKALIJA ZA POLJOPRIVREDU, BEOGRAD (ZEMUN) (07725531)Обавештење лица које обавља дужност руководица код издаваоца и лица која су са њим повезана о стицањима или отуђењима за сопствени рачун акција код издаваоца, као и стицањима или отуђењима и других фин. инструмената повезаних са акцијама (ИНС образац) (куповина 12.10.)
16AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA MALO I VELIKO MIROČ, KLADOVO (07129661)Обавештење о стицању сопствених акција јавног друштва (Понуда за стицање сопствених акција Мироч ад Кладово)
17AKCIONARSKO DRUŠTVO SLOGA INDUSTRIJA GRADJEVINSKOG MATERIJALA POBRĐE (07191448)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (О-ЗУ ОБРАЗАЦ)
18AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA USLUGE NA TRŽNICAMA TRŽNICA SUBOTICA (08236585)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са седнице Скупштине акционара)
19ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД (08240523)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане ванредне Скупштине акционара - Путник ад Нови Сад)
20PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PODVODNU EKSPLOATACIJU UGLJA RUDNIK KOVIN AD KOVIN (20053518)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Заказивање Ванредне Скупштине акционара Рудника Ковин а.д. Ковин за 01.11.2018. године)