Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 1-20 од 14,701 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
1AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU KAČAREVO KAČAREVO (08047715)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну седницу скупштине акционара Ад Качарево Качарево)
2POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO HAJDUČICA HAJDUČICA (08121893)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Одлука о отказивању Скупштине акционара издаваоца Хајдучица ад)
3SEVERTRANS SOMBOR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA, SOMBOR (08159246)Друге информације (Одлука о искључењу права пречег уписа акција ИВ емисије)
4SEVERTRANS SOMBOR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA, SOMBOR (08159246)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане скупштине акционара)
5DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE DUNAV-RE А.D.O., BEOGRAD (07046901)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о одржавању седнице скупштине акционара)
6MINEL KONCERN ZA IZGRADNJU ENERGETSKIH I INDUSTRIJSKIH OBJEKATA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD) (07027524)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о битном догађају-Позив за ВИ ванредну седницу Скупштине акционара МИНЕЛ КОНЦЕРН А.Д., Београд)
7PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO A.D. , VALJEVO (07188994)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о одржаној Скупштини акционара)
8JUGODRVO-HOLDING AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I INŽENJERING, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) (07034113)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о одржавању седнице скупштине акционара)
9AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA GOŠA MONTAŽA BEOGRAD (07264399)Предлог измена статута или оснивачког акта јавног друштва (Предлог измене статута ГОСА МОНТАЗА АД)
10AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA GOŠA MONTAŽA BEOGRAD (07264399)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (О-зу образац за прелазак преко 15%)
11JUBMES BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) (07074433)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане ванредне Скупштине акционара ЈУБМЕС банка а.д.)
12AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA GOŠA MONTAŽA BEOGRAD (07264399)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (О-зу образац за прелазак прага од 20%)
13AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA GOŠA MONTAŽA BEOGRAD (07264399)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (О-зу образац за прелазак прага од 10%)
14AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPREDAK STARA PAZOVA (08011079)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за Скупштину акционара)
15AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPREDAK STARA PAZOVA (08011079)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о сазивању Скупштине акционара)
16AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I MONTAŽU OPREME I OBJEKATA GOŠA MONTAŽA BEOGRAD (07264399)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Ванредна скупстина акционара)
17TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, BEOGRAD (STARI GRAD) (07012756)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (о-зу)
18TEHNOPROMET EXPORT-IMPORT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU, BEOGRAD (STARI GRAD) (07012756)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (о-зу)
19PRIVREDNO DRUŠTVO EROZIJA AD VALJEVO (07188986)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за одржавање ванредне Скупштине акционара - ПД Ерозија ад Ваљево)
20Машинопројект КОПРИНГ акционарско друштво за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд (07022387)Обавештење јавног друштва о додели и исплати дивиденди као и емисији нових акција (Обавештење акционарима о исплати дивиденде Машинопројект КОПРИНГ ад Београд)