Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 81-100 од 14,701 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
81KIKINDSKI MLIN AKCIONARSKO DRUŠTVO KIKINDA (08021694)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане ванредне седнице Скупштине акционара)
82SEVERTRANS SOMBOR AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PREVOZ PUTNIKA, SOMBOR (08159246)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну скупштину акционара)
83RUDNIK OLOVA I CINKA GROT AKCIONARSKO DRUŠTVO VRANJE KRIVA FEJA (17288261)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Известај о битном догадјају-одрзана скупстина)
84SOJAPROTEIN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ (08114072)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане Скупштине акционара СОЈАПРОТЕИН АД Бечеј)
85Машинопројект КОПРИНГ акционарско друштво за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд (07022387)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (Обавештење о значајном учешћу - Машинопројект КОПРИНГ ад Београд)
86AKCIONARSKO DRUŠTVO KLANICA, OREOVICA (17342118)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (ОБАВЕШТЕНЈЕ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ)
87AKCIONARSKO DRUŠTVO KLANICA, OREOVICA (17342118)Друге информације (ОДЛУКА О ПОВЛАЧЕНЈУ АКЦИЈА)
88Машинопројект КОПРИНГ акционарско друштво за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд (07022387)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Обавештење о значајном учешћу - Машинопројект КОПРИНГ ад Београд)
89SIMPO AD VRANJE (07105681)Друге информације (Обавешетење о промени рачуноводствене вредности акције)
90ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД (08240523)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане ванредне Скупштине акционара Путник ад Нови Сад)
91AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU NAMEŠTAJA VIZOR-ENTERIJERI TEMERIN (08072795)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (КУПОВИНА АКЦИЈА ПРЕКО 20%)
92AKCIONARSKO DRUŠTVO MILAN BLAGOJEVIĆ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNIH I NEELEKTRIČNIH APARATA ZA DOMAĆINSTVO SMEDEREVO (07342756)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну седницу скупстине акционара)
93AKCIONARSKO DRUŠTVO MILAN BLAGOJEVIĆ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNIH I NEELEKTRIČNIH APARATA ZA DOMAĆINSTVO SMEDEREVO (07342756)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане скупштине акционара)
94Машинопројект КОПРИНГ акционарско друштво за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд (07022387)Обавештење о стицању сопствених акција јавног друштва (Обавештење о стицању сопствених акција (про-рата) - Машинопројект КОПРИНГ ад Београд)
95ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД (07026617)Обавештење јавног друштва о додели и исплати дивиденди као и емисији нових акција (Одлука о утврђивању дана исплате дивиденде за 2018. годину)
96AKCIONARSKO DRUŠTVO RAVNIŠTE KRUŠEVAC (07144229)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за Скупштину акционара)
97BUDUĆNOST AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO NOVI SAD (08115184)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну Скупштину акционара Будућност ад Нови Сад )
98PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ALATA, REZERVNIH DELOVA I PROCESNE OPREME FERO KONSTRUKCIJE AD, VRANJE (07284659)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане седнице)
99PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ALATA, REZERVNIH DELOVA I PROCESNE OPREME FERO KONSTRUKCIJE AD, VRANJE (07284659)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за редовну седницу)
100DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN (08000344)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Неодржана Скупштина акционара ДИЈАМАНТ АД Зрењанин услед недостатка кворума)