Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 121-140 од 14,701 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
121HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU SVIH VRSTA ENERGETSKIH I HIDROOBJEKATA I OBJEKATA VISOKOGRADNJE, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) (07053410)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (Обавештење јавног друштва о значајном учешћу )
122SIMPO AD VRANJE (07105681)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (Обавештење Симпо ад Врање о променама у значајном учешћу)
123MESSER TEHNOGAS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET TEHNIČKIH I MEDICINSKIH GASOVA I PRATEĆE OPREME, BEOGRAD (RAKOVICA) (07011458)Обавештење јавног друштва о додели и исплати дивиденди као и емисији нових акција (Обавештење о исплати дивиденде)
124VODOPRIVREDNO DRUŠTVO DUNAV AD BAČKA PALANKA (08760225)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Образац О-ЗУ)
125GRADJEVINSKO PREDUZEĆE SEVERNI BANAT AKCIONARSKO DRUŠTVO, KIKINDA (08036730)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за одржавање ванредне седнице Скупштине акционара)
126PREDUZEĆE TERMIKA-BEOGRAD AD ZA IZVOĐENJE, IZOLACIJA, PROJEKTOVANJE,PROIZVODNJU,TRANSP.ROBA I PRODAJU ROBA I USLUGA U UNUTRAŠNJEM I SPOLJNOTRGOVINSKOM PROMETU BEOGRAD (SAVSKI VENAC) (07064403)Обавештење лица које обавља дужност руководица код издаваоца и лица која су са њим повезана о стицањима или отуђењима за сопствени рачун акција код издаваоца, као и стицањима или отуђењима и других фин. инструмената повезаних са акцијама (ИНС образац) (Достава ИНС обрасца)
127SIMPO AD VRANJE (07105681)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Обавештење о значајном учешћу Београдска банка а.д. Београд у стечају)
128PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO A.D. , VALJEVO (07188994)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за Скупштину акционара)
129PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO A.D. , VALJEVO (07188994)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о сазивању Скупштине акционара)
130JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD) (07016212)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за одржавање ванредне седнице Скупштине акционара)
131AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA) (17176471)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај акционарима о одржаној 49. ванредној седници Скупштине АМС Осигурање а.д.о. Београд)
132KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR) (07737068)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну седницу Скупштине акционара издаваоца Комерцијалне банке АД Београд - 30.09.2019. године)
133POLITIKA - AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA NOVINSKO-IZDAVAČKU I GRAFIČKU DELATNOST BEOGRAD (07021747)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о одржаној Скупштини друштва)
134PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET ARMATURA PPT ARMATURE AD ALEKSANDROVAC (07624000)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за Скупштину)
135DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD (20084693)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Одржана 43. ванредна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад)
136PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I MONTAŽU PREFABRIKOVANIH BETONSKIH ELEMENATA BETONJERKA AD SOMBOR (08803927)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за скупштину акционара)
137POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA SUBOTICA AKCIONARSKO DRUŠTVO SUBOTICA (08265879)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са скупштине акционара)
138VODOPRIVREDNO DRUŠTVO DUNAV AD BAČKA PALANKA (08760225)Обавештење о стицању сопствених акција јавног друштва (Обавештење о стицању сопствених акција )
139KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD (STARI GRAD) (07033745)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (Обавештење о значајном учешћу-прелазак изнад 10 %, Тицаба-Инвест ДОО)
140KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD (STARI GRAD) (07033745)Обавештење јавног друштва о значајним учешћима (Обавештење о значајном учешћу-пад испод 25 %, Ђорђије Ницовић)