Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 141-160 од 14,701 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
141PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐENJE, REMONT I ODRŽAVANJE PRUGA ZGOP AD, NOVI SAD (08024596)Обавештење издаваоца о промењеном броју акција са правом гласа и новом укупном броју акција са правом гласа и вредности основног капитала јавног друштва (Обавештење о промењеном броју акција)
142AKCIONARSKO DRUŠTVO HUP BALKAN BEOGRAD-ZEMUN (07105428)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну седницу скупстине акционара)
143SOJAPROTEIN AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRERADU SOJE BEČEJ (08114072)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну седницу скупштине акционара)
144VATROSERVIS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD POŽARA, INŽENJERING, SERVIS I PROMET NOVI SAD (08175748)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Обавештење о значајном учешћу )
145RUDNIK OLOVA I CINKA GROT AKCIONARSKO DRUŠTVO VRANJE KRIVA FEJA (17288261)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну Скупстину акционара)
146JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD) (07016212)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Слободан Вуцковиц , обавестење о паду испод прага од 5% права гласа АД Југоелектро.)
147AGROINDUSTRIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA KONSALTING I INŽENJERING U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI I POLJOPRIVREDI NOVI SAD (08040486)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Сазив седнице скупштине акционара)
148HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE I IZGRADNJU SVIH VRSTA ENERGETSKIH I HIDROOBJEKATA I OBJEKATA VISOKOGRADNJE, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) (07053410)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Обавештење о значајним учешћима Аqуа Монт Сервице доо)
149INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA ZMAJ AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (ZEMUN) (07034822)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (ПОЗИВ ЗА ЧЕТВРТУ ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИПМ "ЗМАЈ" А.Д. ЗЕМУН-БЕОГРАД ЗА 27.09.2019. ГОДИНЕ)
150INDUSTRIJA POLJOPRIVREDNIH MAŠINA ZMAJ AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (ZEMUN) (07034822)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА О САЗИВАЊУ ЧЕТВРТЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА КОЈА ЈЕ САЗВАНА ЗА 27.09.2019.)
151KIKINDSKI MLIN AKCIONARSKO DRUŠTVO KIKINDA (08021694)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за одржавање ванредне седнице Скупштине акционара заказане за 27.09.2019. године)
152KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD (STARI GRAD) (07033745)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Обавестења о знацајном уцесцу)
153KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD (STARI GRAD) (07033745)Обавештење физичког или правног лица о значајним учешћима (Обавестење о знацајном уцесцу)
154AKCIONARSKO DRUŠTVO METALNA INDUSTRIJA ALFA-PLAM VRANJE (07137923)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Известа са одржане скупштине акционара)
155PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD) (07034245)Полугодишњи извештај 2019
156PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD) (07034245)Полугодишњи извештај 2019
157AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA (08040664)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Одржана ванредна скупштина на дан 02.09.2019.)
158ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ НОВИ САД (08240523)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД)
159GRAĐEVINSKO ZANATSKO PREDUZEĆE DOM AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA) (07032234)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о битном догађају извештај са одржане седнице Скупштине)
160AKCIONARSKO DRUŠTVO MILAN BLAGOJEVIĆ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNIH I NEELEKTRIČNIH APARATA ZA DOMAĆINSTVO SMEDEREVO (07342756)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну седницу скупштине акционара)