Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 161-180 од 14,701 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
161DRUŠTVO ZA REOSIGURANJE DUNAV-RE А.D.O., BEOGRAD (07046901)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о сазивању седнице скупштине акционара)
162JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA BEOGRAD (STARI GRAD) (07002394)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о одржаној Скупштини издаваоца ЈАА-Ауторска агенција за Србију АД Београд)
163DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD (20084693)Обавештење јавног друштва о додели и исплати дивиденди као и емисији нових акција (Обавештење о намери исплате дивиденде за 2018. годину)
164JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA BEOGRAD (STARI GRAD) (07002394)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2018. годину)
165JUGOSLOVENSKA AUTORSKA AGENCIJA - AUTORSKA AGENCIJA ZA SRBIJU AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ZAŠTITU AUTORSKIH I SRODNIH PRAVA BEOGRAD (STARI GRAD) (07002394)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва )
166JUGOELEKTRO TRGOVAČKO AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (STARI GRAD) (07016212)Друге информације (Обавештење о принудном откупу акција )
167PRIVREDNO DRUŠTVO ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU NAPREDAK AD PIROT (07276524)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о одржаној ванредној скупштини акционара - Напредак ад Пирот)
168PROGRES KOMPANIJA ZA SPOLJNOTRGOVINSKI I UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE AD BEOGRAD (STARI GRAD) (07034245)Полугодишњи извештај 2019
169JUBMES BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) (07074433)Полугодишњи извештај 2019
170ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD (08063818)Полугодишњи извештај 2019
171ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD (08063818)Полугодишњи извештај 2019
172KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR) (07737068)Полугодишњи извештај 2019
173KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD (VRAČAR) (07737068)Полугодишњи извештај 2019
174PRIVREDNO DRUŠTVO AVALA AD, POŽAREVAC (07163924)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о битном догађају - одржана поновљена ванредна седница)
175Машинопројект КОПРИНГ акционарско друштво за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд (07022387)Обавештење о стицању сопствених акција јавног друштва (Понуда за стицање сопствених акција (про-рата) - Машинопорјект КОПРИНГ ад Београд)
176DIJAMANT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ULJA, MASTI I MARGARINA ZRENJANIN (08000344)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за ванредну Скупштину акционара ДИЈАМАНТ)
177AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPREDAK STARA PAZOVA (08011079)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Позив за Скупштину акционара)
178AKCIONARSKO DRUŠTVO NAPREDAK STARA PAZOVA (08011079)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Обавештење о сазивању Скупштине акционара)
179AKCIONARSKO DRUŠTVO AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD (07036540)Обавештење о стицању сопствених акција јавног друштва (Обавестење о отудјењу сопствених акција)
180JUBMES BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) (07074433)Полугодишњи извештај 2019