Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 1-20 од 16,088 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
1MESSER TEHNOGAS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET TEHNIČKIH I MEDICINSKIH GASOVA I PRATEĆE OPREME, BEOGRAD (RAKOVICA) (07011458)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане скупштине)
2VETERINARSKA STANICA ŠABAC AD ŠABAC (07400713)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о расподели добити)
3VETERINARSKA STANICA ŠABAC AD ŠABAC (07400713)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању извештаја ревизора)
4VETERINARSKA STANICA ŠABAC AD ŠABAC (07400713)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању завршног рачуна за 2023)
5VETERINARSKA STANICA ŠABAC AD ŠABAC (07400713)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане скупштине акционара)
6PREDUZEĆE ZA IZRADU METALNIH PROIZVODA ZIMPA AD UB (07098561)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о битном догађају - одржаној скупштини Зимпа ад Уб 2024)
7AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU MITROSREM, SREMSKA MITROVICA (08014205)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Одлука о сазивању ванредне скупштине акционара)
8AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET MEŠOVITE ROBE NA VELIKO I MALO HOMOLJE, ŽAGUBICA (07198302)Годишњи извештај 2023
9RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ) (07043961)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о покрићу губитка)
10RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ) (07043961)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању годишњег извештаја 2023)
11RUDNICI I INDUSTRIJA MERMERA I GRANITA KOSMAJ-MERMER AD, MLADENOVAC (VAROŠ) (07043961)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане скупштине)
12STOTEKS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I SPOLJNU TRGOVINU NOVI SAD (08574693)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Стотекс-Одлука о покрићу губитка)
13STOTEKS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I SPOLJNU TRGOVINU NOVI SAD (08574693)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Стотекс-Одлука о усвајању коригованих ФИ за 2023.годину)
14STOTEKS AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO I SPOLJNU TRGOVINU NOVI SAD (08574693)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о битном догађају 14.06.2024.)
15AD TEKSTIL LESKOVAC (07196318)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о расподели добити или покрићу губитка )
16AD TEKSTIL LESKOVAC (07196318)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2023)
17AD TEKSTIL LESKOVAC (07196318)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај са одржане редовне скупштине акционара)
18AKCIONARSKO DRUŠTVO DINARA GRADNJA BEOGRAD (VOŽDOVAC) (20065311)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Изјава о покрићу губитка)
19AKCIONARSKO DRUŠTVO DINARA GRADNJA BEOGRAD (VOŽDOVAC) (20065311)Одлука јавног друштва о усвајању годишњег извештаја, односно расподели добити или покрићу губитка, донете након истека рока за објаву годишњег извештаја (Одлука о усвајању финансијског извештаја)
20AKCIONARSKO DRUŠTVO DINARA GRADNJA BEOGRAD (VOŽDOVAC) (20065311)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о битном догађају-одржана скупштина акционара)