Службени регистар информација

logo

Претрагу јавних друштава можете обавити по називу јавног друштва из АПР-а или по матичном броју.

Приказано 1-20 од 16,673 ставки.
#Јавно друштвоДокументАкције
 
 
1KOPAONIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OBRADU I PRERADU PROIZVODA CRNE METALURGIJE, ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU TRGOVINU GRAĐEVINSKIM I OGREVNIM MATERIJALOM BEOGRAD (STARI GRAD) (07033745)Обавештење о стицању сопствених акција јавног друштва (Стицање сопствених акција на Београдској берзи -Копаоник АД Београд)
2AKCIONARSKO DRUŠTVO STARI TAMIŠ ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PANČEVO (08047731)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (одлука о одружавању ванредне Скупштине акционара)
3AKCIONARSKO DRUŠTVO STARI TAMIŠ ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PANČEVO (08047731)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (одлука о принудном откупу акција)
4AKCIONARSKO DRUŠTVO STARI TAMIŠ ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU PANČEVO (08047731)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (извештај о битном догађају у вези са одржаном ванредном седницом Скупштине акционара 27.07.2022)
5VODOPRIVREDNO DRUŠTVO DUNAV AD BAČKA PALANKA (08760225)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Одлука о продаји (отуђењу) сопствених акција ВД Дунав а.д. Бачка Паланка)
6NIS - NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD (20084693)Обавештење јавног друштва о додели и исплати дивиденди као и емисији нових акција (Обавештење о исплати дивиденде за 2021. годину)
7AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ, OPRAVKU I ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA JUGOPREVOZ KRUŠEVAC, KRUŠEVAC (07292660)Обавештење о стицању сопствених акција јавног друштва (Обавештење о стицању сопствених акција)
8KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD) (07046898)Полугодишњи извештај 2022
9KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD) (07046898)Полугодишњи извештај 2022
10KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD) (07046898)Полугодишњи извештај 2022
11VODOPRIVREDNO DRUŠTVO DUNAV AD BAČKA PALANKA (08760225)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Исправка Извештаја о гласању са ванредне седнице скупштине акционара ВД ДУНАВ ад Бачка Паланка)
12VODOPRIVREDNO DRUŠTVO DUNAV AD BAČKA PALANKA (08760225)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Извештај о гласању са ванредне седнице скупштине акционара ВД ДУНАВ ад Бачка Паланка)
13IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA AD SEVOJNO (07606265)Обавештење јавног друштва о додели и исплати дивиденди као и емисији нових акција (Обавештење о исплати дивиденде издаваоца Импол Севал а.д. Севојно)
14KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (STARI GRAD) (07046898)Полугодишњи извештај 2022
15PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO A.D. , VALJEVO (07188994)Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара јавног друштва (Допуна дневног реда)
16PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD (20305266)Квартални извештај - ИИ 2022
17PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD (20305266)Квартални извештај - ИИ 2022
18PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD (20305266)Квартални извештај - ИИ 2022
19PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE FINTEL ENERGIJA AD BEOGRAD (20305266)Квартални извештај - ИИ 2022
20MONTAŽNO-PROIZVODNO PREDUZEĆE JEDINSTVO ZA IZRADU I MONTAŽU TERMO I HIDRO INSTALACIJA I POSTROJENJA AKCIONARSKO DRUŠTVO, SEVOJNO (07188307)Квартални извештај - ИИ 2022